Juridische verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN https://thetomsystem.com/

De toegang tot de inhoud van de secties van onze website zal in overeenstemming zijn met het door de entiteit vastgestelde beleid. Ook GRUPODESA FASTENERS, S.A.U., zal in staat zijn om, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de informatie op de website te wijzigen, waarvoor de entiteit geen verantwoordelijkheid neemt voor de informatie bijgewerkt.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.

Zowel de toegang tot deze website als het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erop staat, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. is niet aansprakelijk voor de gevolgen of schade die kan voortvloeien uit een dergelijke toegang of een dergelijk gebruik van de informatie. GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. is niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten die kunnen optreden of voor eventuele schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), bestanden of documenten die daarop zijn opgeslagen, als gevolg van de aanwezigheid van virussen in de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van het web, een storing in de browser of het gebruik van verouderde versies hiervan.

Derhalve aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en zonder voorbehoud dat de toegang tot en het gebruik van het portaal uitsluitend en alleen onder zijn/haar verantwoordelijkheid geschiedt.

Overeenkomstig Wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, is het Spaanse recht van toepassing op alle geschillen die zouden kunnen ontstaan. De gebruiker zal in ieder geval reageren op de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens, waarbij GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. zich het recht voorbehoudt om iedere gebruiker die onjuiste gegevens heeft verstrekt, uit te sluiten van de geregistreerde diensten, onverminderd de andere acties die rechtsgeldig zijn.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. is de eigenaar en/of licentiehouder van alle informatie op dit portaal, het grafisch ontwerp, afbeeldingen, databases, indexen, broncodes, handelsmerken en logo’s, die beschermd zijn overeenkomstig de bepalingen van de Wet op het Intellectuele Eigendom en de Handelsmerkenwet.

De beschikbaarheid en het gebruik ervan impliceert in geen geval de overdracht van eigendom of de toekenning van een gebruiksrecht ten gunste van de gebruiker, zodat voor elke reproductie, kopie, volledige of gedeeltelijke distributie of marketing de voorafgaande schriftelijke toestemming van GRUPODESA FASTENERS, S.A.U., de entiteit, vereist is in geval van oneigenlijk gebruik van de website, het recht voorbehouden om alle gerechtelijke stappen te ondernemen die nodig zijn voor de terugbetaling van de veroorzaakte schade, ook is de gebruiker verplicht om de entiteit te vergoeden voor alle schade of letsel dat kan worden veroorzaakt door het gebruik van deze website, in strijd met deze algemene voorwaarden en/of de wet.

LINKS, BANNERS

De opname in het portaal www.grupodesa.es van links naar andere portalen dient uitsluitend ter informatie en impliceert niet dat GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. deze portalen aanbeveelt en/of garandeert, waarover zij geen controle heeft, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.
CIF: A31017494
Adres: Polígono Industrial Comarca, Calle L 15-17
Post code: 31160 Locatie: Orkoien
Provincie: Navarra
e-mail: info@grupodesa.es
Inschrijvingsnummer in het handelsregister: Handelsregister van Navarra Volume 385, Boek 0, Map 96, Pagina NA-6710, Inschrijving 69ª.