CONTACT

Vrijwaringsverklaring

 

Deze producten vallen onder de waarborg van Comersim S.A.U. met de wettelijke garantie krachtens het Spaanse Koninklijke Besluit 1/2007 van 16 november, herziene tekst van de Algemene Wet voor Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere complementaire wetten.

Voor toegang tot de garantie moet u het formulier Garantieregister van onze website downloaden. De garantie is geldig in alle landen waar dit product geleverd wordt. De garantie is onderworpen aan de wettelijke bepalingen die in ieder land apart van kracht zijn.
Garantiedekking

  • 1. De garantie is geldig voor een periode van 1 jaar vanaf het moment van levering.
  • 2. De garantie van het product is alleen van toepassing indien het gebruikt is voor het doeleinde waar het geschikt voor is.
  • 3. Binnen de garantieperiode zullen we alle problemen kostenloos verhelpen, ieder willekeurig gebrek in het functioneren van het apparaat door fabricatiefouten, zowel door middel van het uitvoeren van reparaties als het vervangen van onderdelen of het verschaffen van een nieuw apparaat, altijd mits de optie die u kiest uitvoerbaar en uit financieel oogpunt, naar onze mening, niet buitensporig is. Wordt er voor een reparatie gekozen, dan moet de eigenaar zich tot wenden tot de technische dienst die door het merk geautoriseerd is. Voor iedere willekeurige andere oplossing moet men zich wenden tot de winkel waar het product gekocht is.

 

Nietigheid van de garantie

De onderhavige garantie zal in de volgende gevallen niet geldig zijn:

  • 1. Onjuist gebruik van het product.
  • 2. Het verkeerd omgaan met het product door een persoon die hier niet voor geautoriseerd is.
  • 3. Beschadiging van het product door externe agentia zoals kalk of andere schadelijke, chemische, obstructieve of corrosieve producten.
  • 4. Onjuist onderhoud.
  • 5. Gebrek aan reiniging.
  • 6. Het gebruik van hervullingen die niet de originele van het merk zijn.

Het normale gebruik en de normale slijtage vallen ook niet onder deze dekking, noch het onderhoud of de vervanging van verbruiksgoederen. De onderhavige garantie heeft geen betrekking op de rechten die de eigenaar heeft krachtens het Wettelijke Koninklijk Besluit 1/2007 van 16 november, die de herziene tekst goedkeurt van de Algemene Wet voor Bescherming van Consumenten en Gebruikers.